Hakkımızda

Akdeniz Olmak, Akdenizli Olmak… Kıyılarındaki kentleri, her biri binlerce yıl boyunca dünyayı sarsan uygarlıkları birbirine bağlayan su yoluydu Akdeniz; bizi de şekillendirdi.

Vakfımız Akdeniz’in bu çok yönlü kültürel birikimini taşıma sorumluluğuyla, hevesiyle ve dolayısıyla da büyük bir iddia ile yola çıktı. Bu önemli mirasın sorumluluğunu alma yönündeki ilk adımımız VAKIF GELENEĞİ ile işe koyulmak oldu.

Hayallerimizi heybemizde gezdirirken bir yandan da araştırma-geliştirme faaliyetlerine soyunduk. Tüzük çalışmalarımıza yön veren de, o hep diri tuttuğumuz hayallerimiz, özlemlerimizdi. Ülkemizin kültür- sanat çalışmalarına sunabileceklerimizin, çocuklarımıza örnek olabilme hevesimizin heyecanını yaşadık. Sabırla, kararlılıkla yol aldık. Zira önümüzde Muratpaşa Vakfı gibi önemli bir örnek vardı. Muratpaşa Vakfı, Selçuklu İmparatorluğu geleneğinden sıyrılan oradan Osmanlı’ya gelebilen yapının temsilcilerinden, çok önemli bir vakıftı ve günümüze uzanmayı başarabilmişti. Üstelik bölgemiz bir yandan da Likya, Helen, Roma, Bizans uygarlıklarının hatıralarını taşıyordu. Biz de bu hatıralar yumağına katkı sunabilir, onlara katılabilirdik. Tüm bunlara omuz vermek büyük bir onurdu.

Vakıf yönetimimiz 2000’li yılların başında, faaliyet göstereceği alanlarda, risksiz (veya riski çok düşük) maddi kaynaklarla finansmanını sağladığı ve aynı zamanda iyi organize edilmiş projeler gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma sürecine girdi. Bu projelerle ilgili çalışmalarımızın seyrini merak ederseniz kronolojik sırayla sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Her ne kadar Antalya’da kurulmuş olsak da çalışmalarımızı bölge farkı gözetmeden, toplumun tümüne ulaştırma, yanı sıra yurtdışına taşıma perspektifiyle tasarladık. Vakıf yönetimi ile, projelerde görev alan yönetim kurulu üyelerimiz Antalya’yla birlikte Şırnak, Çanakkale, İstanbul ve Alanya’da da çalışmalar yaptı. Halihazırda devam eden projelerimiz ve faaliyetlerimiz, bir eserin yaşatılabilmesinin, o eserin meydana getirilmesi kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında.

Günümüz dünyasında sürekli devinen, değişen teknolojinin sunduğu dijital eğitime, doğa döngüsü ve yaşamda sürdürülebilirliğe ve kültür- sanata dair içeriklere de sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz…

Amaçlarımız

Ülkemizin, özellikle Antalya’nın tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini en iyi biçimde değerlendirerek yöre (Antalya) halkının yaşam düzeyinin yükseltilebilmesine katkı sağlamayı ilke edinen vakfımızın amaçları şunlar:

a) Ülkemizi ve Antalya’yı, ulusal/uluslararası kamuoyuna en iyi şekilde tanıtmak; bu amaçla yapılan faaliyetleri desteklemek,
b) Ülkemizin ve Antalya yöresinin ortaya çıkarılmış/ çıkarılacak tarihi kimliği üzerinde arkeolojik araştırmalar ve bilimsel incelemeler yaptırmak; bu konuda yapılacak her türlü araştırma- incelemeyi desteklemek ve değerlendirmek,
c) Türk sanatının, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılması adına kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, sergi, konser, tiyatro vb. faaliyetleri düzenlemek; bu amaçla yapılan çalışmalara katılmak ve/veya katkı sağlamak,
d) Türkiye’nin kültürel potansiyelini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalara destek sağlamak; bu amaçla projeler geliştirmek ve uygulamak,
e) Plastik sanatlar, fonetik sanatlar, sinema, tv, geleneksel el sanatları gibi sanatın akla gelebilecek her alanında ulusal ve/veya uluslararası yarışmalar, aktiviteler düzenlemek,
f) Kültürel değişim programları çerçevesinde, diğer ülkelerde turizm, sanat, sağlık, eğitim alanlarında -Türkiye ve Antalya yararına- organizasyonlar yürütmek; sanat icra eden kurumlar oluşturmak, bu alanlarda faaliyette bulunan diğer kurumlarla ilişkiler kurmak,
g) Türk sanatının, Antalya turizminin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını sağlayacak gazete, dergi, kitap vb. yayımlamak veya buna destek olmak,
h) Turistik, sanatsal, kültürel ve arkeolojik çalışmaları desteklemek için sanatçı köyleri kurmak; bu amaçla yapılan çalışmalara destek sağlamak,
ı) Türk sanatına ve Antalya’nın gelişimine katkı sağlayabilecek öğrencilere burs vermek ve eğitim giderlerini karşılamak; bu amaçla yurt dışına öğrenci göndermek, kimsesiz ve darda kalmış sanatçılara ve engellilere yardım etmek,
i) Akademik kurumlar ile sağlık ve bilim alanındaki araştırma kurumlarının Eyilik Vakfı’nın amaçlarına uyan çalışmalarını desteklemek. Bu alanlardaki hizmetlerin topluma en geniş ölçüde fayda sağlamasına çalışmak. Bu çalışmalarda görev alan veya alacak eğitimci, öğretim elemanı, araştırmacı, uzman vb. kadrolardaki kişilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
j) Bilimsel araştırma- geliştirme (ARGE) ve proje çalışmalarına ihtiyaç duyan kamu ve özel kurum, kuruluşları ile (toplumsal faydayı ön planda tutmak kaydıyla) ortak çalışmalarda bulunmak, projeler yürütmek,
k) Türk sanatı ve turizm alanlarında çalışacak kişiler yetiştirmek. Bunun için kurslar açmak, kurumlar oluşturmak veya bunları desteklemek,
l) Yasalarda belirtilen usul ve esaslara ile eğitim politikaları ve kalkınma planlarında açıklanan ilke ve hedefler doğrultusunda, devletin gözetimi ve denetimine tabi okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile üniversiteler kurmak ve yönetmek,
m) Eğitimin her kademesindeki öğrenciler için eğitim- öğretim tesisleri, yurtlar, kültür, sanat, spor, beslenme, sağlık, dinlenme, eğitim, öğretim, kurs merkezleri, yaşam alanları kurmak, işletmek ve yönetmek,
n) Çevreyi, doğayı, hayvanları korumak amacıyla etkinlikler düzenlemek. Yurt içinde ve yurt dışında, bu amaçla faaliyet gösteren tüm kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Faaliyetlerimiz

Peki biz bugüne değin somut olarak neler yapmıştık, bir göz atalım isterseniz:

İstanbul’da, ülkemizdeki ilk özel üniversiteyi (Güzel Sanatlar Üniversitesi) kurmuştuk. Antalya’da da, yerel ölçekteki ilk televizyon kanalı yayınlarını başlatmış, bölgemizin sesi olmuştuk.

Sanat galerilerini, sergileri, müzik ve gösteri dünyası etkinliklerini desteklemiş; bu yolla turizm ve kültür başkentimiz Antalya’da kültür-sanat etkinliklerine ivme kazandırmıştık. Nitekim daha yeni kurulduğumuz yıllarda ayağımızın tozuyla Antalya Aspendos’ta, Akdeniz ülkeleri arasında “Megahit 2002 Uluslararası Şarkı Yarışması”nı düzenledik. Ayrıca Megahit 2002 etkinlikleri kapsamında, aralarında rahmetli Melih Kibar’ın da bulunduğu yerli ve yabancı kimi sanatçılara (besteci/yorumcu) yaşam boyu onur ödülleri verilmişti. Hemen ardından Antalya Cam Piramit’te, ülkemiz Akdeniz bölgesi illeri arasında liseler arası bir müzik yarışması tertipledik. Akabinde Antalyalı gençlerin ve engelli gençlerin katılabildiği “Streetball” cadde basketbol karşılaşmalarını yürüttük.

Öte yandan, tüm bu etkinlikler sırasında Vakfımıza ait Cineplex  Sanat Galerisi, ressamlarımızın kişisel/karma resim sergilerine her ay ev sahipliği yaptı. Yanısıra heykel ve seramik sanatçılarımızın yapıtlarını sanatseverlerle buluşturdu. Eyilik Vakfı bünyesindeki Büyük Kültür Sineması’nda da konser, dinleti, tiyatro buluşmaları gerçekleştirdik; halka açık panel, söyleşi ve konferanslar düzenledik.

Vakfımız yukarıda saydığımız kültürel ve sanatsal pek çok faaliyeti yürütme süreçlerinde gençlerin katılımını önemsedi, onlara destek oldu. Genç yeteneklerimiz için eğitim bursları oluşturdu; bölgemizdeki sosyal sorumluluk projelerine öncülük etti. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursları verdi, yiyecek-giyecek yardımında bulundu. Hazır eğitimden konu açılmışken Antalya Akdeniz Üniversitesi, Konservatuar bölümü açılış hazırlıkları sırasında materyal ve malzeme desteği; yine aynı üniversitenin İktisat Fakültesi’ne kuruluş desteği (fakültenin açılışının hazırlıkları yapılırken) sağladığımızı belirtelim.

Bütün bunlarla birlikte Antalya, Patara antik kenti kazı çalışmaları ekibine (arkeolog ve öğretim görevlileri) barınma, yiyecek- içecek desteği sağladık.

Yine Antalya’daki, “sağlık turizmi” konulu sempozyumlara katkıda bulunduk.

Eyilik Vakfı çobanlıkla geçinen fakat çalışmalarını yürütmekte zorlanan ressamımıza sanatını geliştirmesi adına resim eğitimi desteği sağladı ve böylece ressamımızın yeni yapıtlar üretme ve bunları sergilemeye dair hevesine   eşlik etti.

Vakıfça ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yiyecek- içecek- koli dağıtımı yaptık; Zekeriya sofraları düzenledik.

Misyonumuz, Vizyonumuz

Eyilik Vakfı sanatı, eğitimi, kültürü, kültürel mirası toplumların ve bireylerin yaşamındaki en temel gereksinim ve yapı taşları arasında sayıyor.  Dolayısıyla bu alanlarda desteklediği projeler ve düzenli eğitim programlarıyla Antalya’nın, Akdeniz’in ve giderek Türkiye’nin gençleri, kadınları ve diğer dezavantajlı gruplarının gelişimine ve güçlenmesine katkıda bulunmak istiyor. Yürüttüğü tüm faaliyetlerde “liyakat”ı gözeterek fayda sağlamayı hedefliyor. İnsanımıza dokunarak geleceği şekillendirmeyi arzuluyor.

2000 yılından bu yana, 22 yıldır, gerek ulusal gerekse uluslararası projelerde, amatörlere özgü ruhla, fakat yapıp ettiklerimize işlemesine gayret ettiğimiz profesyonelce bir hevesle ve dikkatle çalışıyoruz. Çalışacağız da.