Şehri Nuh İletişim İçinde

ŞIRNAK ve Bölgesi kültür ve turizmden nasibini alacak huzur ortamına kavuşmuş ve bu huzura kavuşurken bize düşen ön hazırlıklar moral değerler umut ve gelecek hayalleri ile Kadın ve gençlik için sanat kültür üretim yoluyla iletişim önem kazanmıştır.

Bu nedenlerle; Bölgede gerçekleştirdiğimiz Projemiz basın ve sosyal medyada geniş yankılar uyandırmış Bölgede terör sonrası huzurun adeta aynası olmuştur. Bölge kadın ve gençliği bu tür projelere ihtiyaç ve istek göstermektedir. Medyada yansımalar ve görünürlükler ekli bilgilerde yer almaktadır. Bölge insanı artık terörle değil ‘’Kültür ve Sanat’’ ile medyada görünürlük kazanmak ve anılmak istediklerini açıkça ifade etmektedir. Projemiz bu anlamda olumlu bir sinerji odağı olmuş sergileme safhasına gelinmiştir.

Şırnak sergisi için;

1-Afiş katalog,
2-web sayfası, sosyal medya uygulamaları,
3-Sergileme giderleri,
4-Tasarım, kitap
5- Video art sunum
6-Projenin Sosyolojik Anatomisi -kitap -değerlendirme

Çalışmaları devam etmektedir.

UYGARLIĞIN DOĞDUĞU TOPRAKLAR: ANADOLU ŞEHR İ NUH

‘’İLETİŞİM İÇİNDE’’  ŞEHRİ NUH PROJE SERGİSİ HAKKINDA;

Proje, Şırnağın değer ve mitlerinde yaşayan Nuh’un gemisi ve mitolojisinin kadınlarımızın kendi ellerinden ve dillerinden anlatılması. İle gerçekleşmektedir.  Tasarımda bölgemizin geleneksel kültürel materyalleri ve anlatımı ile Nuh’un Gemisi konusunu işlenmiştir. ‘’İletişim İçerisinde’’ konusu sembollerle Cudi dağı silueti içinde anlatılmıştır.  Özellikle bölgenin önemli bir mitolojik ve dinsel ögesi evrensel Nuh Tufanı öyküsü dokuma 250 yıllık kıl çadır üzerine işlenerek tasvir edilmiş sembol ve görseller kolajlanmıştır.

Projenin Paydaşları;

Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası,
Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi,
Uludere Kaymakamlığı,
Uludere Belediyesi,

Şırnak Işık Saçan Kadınlar Derneği
Çanakkale Kültürel Miras Eğitim Kültür sanat Tanıtım ve Turizm Derneği
Eyilik Vakfı

Bu kapsamda sanat yönetmeni proje müellifi yönetim kurulu üyemiz Esma Civcir koordinatörlüğündeki projemizin amaçları şu şekildedir:

  1. Truva, Efes, Kaz Dağları gibi yabancı turistlere cazibe sunan bir kültür turizmi destinasyonu yaratmak adına oluşturulması gereken altyapının bir parçası olmak.
  2. Bölgemizin ‘’halay’’ konusunu dokuma heykel olarak anlatacak renk ritim sevgi ve ortak heyecanları ve yaşama sevincini anlatmak.
  3. Video art çalışmaların bütününü kapsayacak enstalasyon-serginin öykü anlatımları ve bölgemizin görsellerini sunmak.
  4. Bölge sosyolojisinde yer alan Anadolu Kültürü’ne dair bir motifi güçlendirmek ve daha görünür kılmak.

 İşlenen konular Şırnak Cudi Dağları, Nuh’un Gemisi, halay, digital art, video art

KONSEPT TEKSTİL HEYKEL-KEÇE-DOKUMA-KOLAJ teknikleri ile işlenecek güncel sanat konseptindedir. Klasik dokuma tekniklerinden yararlanarak modern bir sanat eseri kadınlarımızca oluşturulmuştur. Esma Civcir sanat yönetmenliği ve küratörlüğünde hazırlanmıştır.

KULLANILAN MALZEME Keçi kıl, yün, doğal iplik, doğal dokuma materyali, Doğal boya, kök boya, doğal iplik, kıl, yün

ESERLER ve ÖZELLİKLERİ

15 adet dijital art pano 3m/5 m baskı

Nuhun Gemisi enstelasyon dokuma 10/8.50 m

Cudilerde Yaşam1

Cudilerde Nuhun Gemisi 2

Cudilerde Yaşam 3

 Her biri 4.50/6.50 cm boyutlarında dokuma enstelasyon

Video Art, sergi sırasındaki izlenim ve yorumlar konulu yaşam kültürü beş ekranda sunum.

SERGİLEME TEKNİĞİ, Askılama

PROJE DANIŞMANLARI, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk,

UYGULAMA ÇALIŞMA GURUBU, Şırnak’ta, Şenoba’da yaşayan yerel halk, gençler, yerel sanatçılar

 Erkan Demir, Emrah Yıldız (İç Mimar), Yasin Turgut Etingü (Proje Müellifi-Medya Yönetimi), Abdurrahman Karacan (Teknik Sorumlu), Zehra Babat (Fotoğraf), Ecem Dağ (Grafiker), Mustafa Akın Sarı (Dijital Art), Rahime Bilen, Sıdıka Bilen, Hanım Babat, Taybet Babat, Esmer Babat, Nurten Babat, Şirin Babat, Halime Babat, Mahmut Babat

PROJE DANIŞMANLARI, 

Akademik Danışmanlar

Dr.Selda Baybo,Erkan Demir, Emrah Yıldız

Can Zıplar ( Çin halk Cumhuriyeti Temsilcisi)Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, Yasin Turgut Etingü (Medya Yönetimi-Metin Yazarı)Fulya Eyilik (Medya danışmanı)

Proje Sanat Yönetmeni ve Kuratör Esma Civcir Proje

SERGİ KATALOĞU Serginin amaç, konsept ve çalışma hikayesi anlatılmaktadır. Bölgenin tarihi ve mitolojik yorumları ve geleneksel sanatı üzerine açıklamalar yer alır. Serginin künyesi emeği geçenler ve katkıda bulunanlardan söz edilmektedir.

PROJENİN HEDEFİ

Ulusal ve Uluslararası platformda halkında görülen genel eğilim doğrultusunda tarihi coğrafi mitolojik ve folklorik özelliklere duyulan ilgiyi bölgeye ve ülkemize çekebilmek.

Terör nedeniyle bölgenin gereği ve hak ettiği şekilde tanınıp gezilmemesi nedeniyle bu sergi ayrıca önem arz etmektedir.

Projenin hedefi bölgenin zengin tarihsel mitolojik ve kültürel birikiminin ulusal ve uluslararası izlenmeye açılmasını hedeflemektedir.

Geleneksel değerlere sevgi saygı üretim,

Turizme yönelik Bölge kadının ve gençlerin kendini ifade için özgüvenin sağlanması,

Turizm de ‘’Kültür ve Sanat’’ yoluyla tanıtım,

Kültür ve turizmde ‘’Geleneksel Sanatların’’ devamının sağlanması ve unutulmaması. Turizmde asıl cazibenin değişmemiş kültürler ve toplumun otantik özellikleri olduğundan hareketle toplumun özgün kültürel değerleri ile tanıtıma katkıda bulunmak.

Bölgedeki kadın ve gençlerin sanatsal üretime turizm ve tanıtıma katkılarının sağlanması. Başkanlığımızın bu konudaki hedefleridir.

PROJENİN ANA HEDEFİ -Bölgesel tanıtım,

-Kadının üretime katkıda bulunması,

-Kültür turizmi destinasyonu imajı oluşmasına destekte bulunmak,

-Bölgenin kültür ve sanatına kadın emeğinde sürdürülebilirlik fikrinin sağlanması,

-Ulusal ve uluslararası düzeyde bölgenin doğal güzelliklerle de cazibe merkezi olduğunun ifadesi,

-Bölgesel kadın üretimi sanat ürünlerinin sergilenmesi,

-Şırnak için medyada olumlu görünürlük, moral değerlerin artırılması.

PROJE ORTAKLARI

ŞIRNAK VALİLİĞİ
ULUDERE KAYMAKAMLIĞI
ŞIRNAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
ULUDERE BELEDİYESİ
ŞIRNAK GELECEĞE IŞIK SAÇAN KADIN DERNEĞİ

Çanakkale Kültürel Miras Eğitim Kültür sanat Tanıtım ve Turizm Derneği

EYİLİK VAKFI

PROJE İLETİŞİM
05322181304
esmacivcir@gmail.com

PROJE HAKKINDA MEDYA

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sirnakin-degerleri-cinde-tanitilacak/1084819

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sirnakin-degerleri-cinde-tanitilacak/1084819

https://www.haberler.com/sirnak-in-degerleri-cin-de-tanitilacak-10642401-haberi/

http://www.milliyet.com.tr/uygarligin-dogdugu-topraklar-anadolu–yerelhaber-2639076/

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sirnakin-degerleri-cinde-tanitilacak/1084819

http://www.yenisoz.com.tr/sirnak-in-degerleri-cin-de-tanitilacak-haber-28595

https://www.youtube.com/watch?v=OpyEsYut15A

http://www.hukukihaber.net/genel/sirnakin-degerleri-cinde-tanitilacak-h160638.html

http://www.nuhhaber.net/haberyazdir.asp?id=722

http://www.sirnakhaberi.net/haber/747/-uygarligin-dogdugu-topraklar-anadolu-sehr-i-nuh-projesi

http://www.haberabd.com/sirnakin-degerleri-cinde-tanitilacak-7375h.htm

http://beyazgazete.com/video/webtv/guncel-1/sirnak-in-degerleri-cin-de-tanitilacak-506865.html

VİDEOLAR
https://youtu.be/OpyEsYut15A
https://youtu.be/aLm99_tMaH4
https://youtu.be/VVRWlAbVYyM

s1